• machinery

    Sug’orish, o’g’itlash, konditsionerlash mashinalari kabi ehtiyoj va standart ishlab chiqarish uchun mashinalar ishlab chiqarish.

    YAŞAYAN SERALAR ÜRETİR