Timfog sistemi ile sisleme nozülünden püskürtülen milyarlarca su zerreciklerinin, havanın ısısını alarak buharlaşması sonucu ısı düşmesi sağlanabilmekte, bağıl nem oranı yükselmektedir. Elde edilen serin ve nemli hava, timfog sirkülasyon fanları, havalandırma ve kontrol sistemleri ile seranın istenilen iklim koşullarında tutulmasında kullanılır. Bu sayede sera içinde oluşabilecek bitki (canlı) için olumsuz hava koşulları en aza indirilmektedir. Düşen sıcaklıkla birlikte; çalışma ortamı ve bitkinin yetişmesi için daha uygun şartlar oluştuğundan fire oranları azalmakta ve verimlilik artmaktadır.

Timfog sistemlerindeki en önemli avantaj 100 bar ve üstünde püskürtülen su zerreciklerinin fiziksel olarak hızla gaz fazına geçmesi nedeniyle bitkilerin ıslanmadan ihtiyac duydukları nemi havadan sağlayabilmeleridir. Bu sayede ıslanma nedeniyle oluşabilecek mantarlanma ve çürümeler engellenir.

Ortama püskürtülecek su miktarı; seranın hacmine, bulunduğu coğrafi bölgenin iklim koşullarına göre belirlenen en yüksek sıcaklık ve en düşük nem oranı esas alınarak istenilen nem oranına göre psikiometrik diyagram kullanılarak hesaplanır.

Havanın nem oranı gün içerisinde sıcaklığın artması ile birlikte düşmektedir. Sabah ve akşamları yüksek olabilen nem oranı gün ortasında ve sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde azalmakta ve seradaki bitkiler gün içerisinde değişik iklim koşullarına maruz kalabilmektedir. Oysa seraların en büyük avantajı kontrol edilebilen iklim koşulları altında ürün yetiştirilebilmesidir. Timfog sistemleri ile seralarda gün boyu aynı iklimsel koşulları yaratabilmek mümkündür.