Yürekli Mühendislik firması seraların ısıtılması için çok farklı mühendislik çözümleri sunabilmektedir. Bir mühendislik firması olmasının en önemli getirisi iklimlendirme sistemlerini proje bazlı sunabiliyor olmasıdır.

Bir sera işletmesinin en büyük maliyeti ısıtmadır. Bu maliyet Mersin, Antalya, İzmir şehirleri için bile cironun yarısı demektir. ısıtma veriminde en ufak oynama bile karlılığı etkilemektedir, hatta zarara dahi sebep olabilmektedir. Bu nedenle ısıtma çok iyi düşünülerek ve projelendirilerek yapılmalıdır.

Firmamızca yapılan tüm iklimlendirme sistemleri teknik hesaplara ve tecrübeye dayalı yapılmaktadır.